Overig

Rechtspersonen

KVK nummer 83462023

RISIN 862883404

  • De financiële inkomsten bestaan geheel uit vaste vrijwillige bijdragen, collecten, giften e.d.
  • De verantwoordelijkheid voor het beheer van financiële middelen en eventuele goederen is gedelegeerd aan een commissie
  • Voor het beheer van de financiële middelen wordt gebruik gemaakt van een bank betaal- en spaarrekening.
  • Alle werkzaamheden van bestuurders, commissie en gemeenteleden worden pro deo verricht. Alleen gemaakte onkosten komen in aanmerking voor vergoeding.
  • Predikanten en consulenten ontvangen naast het vergoeden van gemaakte kosten ook een vergoeding per preekbeurt/ catechisatie les, afspraak/bezoek